โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ตำแหน่งหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^