โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

ตำแหน่งชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^