โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพงษ์เทพ แนวทอง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

ตำแหน่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^