โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ร้อยตรีพรพิชิต ทิทา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^