โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอังคณา ปะตังเวสัง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^