โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศรินทร์ธร ฝ่ายสูน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกประสบการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^