โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุรวิชญ์ ครุฑทิพยกูล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^