โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^