โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

    นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล

    หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

    นางสาวปนัดดา นาเจิมพลอย

    พนักงานราชการ

^