โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

  • thumbnail

    นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

    หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

  • thumbnail

    นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์

    ครูผู้ช่วย

^