โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

 • thumbnail

  นางมาริสา ศรีหาญ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย

  ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวแคทรียา วงค์ประพันธ์

  ธุรการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวศรินทร์ธร ฝ่ายสูน

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวปวีณ์ธิดา วงษ์นารี

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัชญา ศรีวรขันธ์

  นักศึกษาฝึกประสบการ

^