โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์

  ผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพงษ์เทพ แนวทอง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ ฉลองภูมิ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

^