โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

กิจกรรมชุมชนปลูกป่า ณ บึงกี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหว

^