โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

^